شاخص کل هم وزن: (%)

جدول تالار

در این صفحه با تلفیق تمامی روشهای تابلوخوانی اقدام به شناسایی سهام مستعد رشد میکنیم. کاربرد مهم این صفحه در تالار بزرگان، شناسایی سریع و در لحظه سهام مستعد رشد با ترکیب 7 فیلتر اصلی، پول داغ، تابلوکستیک، متغیرهای اصلی تابلو، صفحه سهام برگزیده، جداول اصلی سایت مثل جدول پول هوشمند و تحرکات روی تابلوی معاملات است.

پرتفوی تالار

دسترسی به این صفحه برای شرکت کنندگان دوره تالار می‌باشد.