ثبت نام در دوره

تالار معاملات بزرگان
حامد قاضی مرادی - وحید شکیب - گلناز میرسلیمانی - سعید زیباسرشت- رویا امیری
 • تعداد ساعت: روزهای کاری
 • شروع دوره: فردای روز ثبت نام
 • روز: روزهای معاملاتی بازار
 • قیمت: 2,500,000 تومان
تابلوخوانی از پایه تا پیشرفته حضوری (مشهد)
حامد قاضی مرادی
 • تعداد ساعت: 8 ساعت - 2 جلسه
 • شروع دوره: 1402/11/26 و 1402/11/27
 • روز: پنجشنبه و جمعه
 • قیمت: 900,000 تومان
تابلوخوانی از پایه تا پیشرفته حضوری (شیراز)
حامد قاضی مرادی
 • تعداد ساعت: 8 ساعت - 2 جلسه
 • شروع دوره: 1402/12/10 و 1402/12/11
 • روز: پنجشنبه و جمعه
 • قیمت: 900,000 تومان
تابلوخوانی از پایه تا پیشرفته حضوری (اصفهان)
حامد قاضی مرادی
 • تعداد ساعت: 8 ساعت - 2 جلسه
 • شروع دوره: 1402/11/12 و 1402/11/13 ساعات 14 تا 18
 • روز: پنجشنبه و جمعه
 • قیمت: 900,000 تومان
تابلوخوانی از پایه تا پیشرفته آفلاین
حامد قاضی مرادی
 • تعداد ساعت: 7 ساعت
 • شروع دوره: فردای ثبت نام
 • روز: آفلاین
 • قیمت: 1,120,000 تومان
بررسی سریع گزارش های کدال آفلاین
مجید حسن زاده
 • تعداد ساعت: 2
 • شروع دوره: فردای روز ثبت نام
 • روز: آفلاین
 • قیمت: 360,000 تومان
تحلیل بنیادی مقدماتی آفلاین
رحمت عباسپور
 • تعداد ساعت: 7 ساعت
 • شروع دوره: فردای روز ثبت نام
 • روز: آفلاین
 • قیمت: 1,120,000 تومان
دوره‌ی ارزش‌گذاری سهام آفلاین
رحمت عباسپور
 • تعداد ساعت: 7 ساعت
 • شروع دوره: فردای روز ثبت نام
 • روز: آفلاین
 • قیمت: 1,120,000 تومان