تغییرات وضعیت بازار

تغییرات شاخص

وضعیت صف‌های خرید و فروش

صف خرید صف فروش کل بازار
تعداد نماد
ارزش

تغییرات تعداد صف‌ها

تغییرات ارزش صف‌ها

حجم

بيشترين حجم معاملات

نماد آخرين قيمت درصد آخرين قيمت حجم
درحال بارگذاری

بيشترين حجم امروز به 30 روز

نماد آخرين قيمت حجم نسبت حجم به 30روز
درحال بارگذاری

بيشترين حجم 10 روزه

نماد قيمت حجم قيمت پاياني
درحال بارگذاری

حجم‌هاي مشکوک

نماد حجم امروز شاخص حجم
درحال بارگذاری

پول هوشمند

ورود پول هوشمند

نماد آخرين قيمت حجم قدرت پول
درحال بارگذاری

خروج پول هوشمند

نماد آخرين قيمت حجم قدرت پول
درحال بارگذاری

تحرک قيمتي

نماد قيمت حجم قيمت 3 روزه به 14 روزه
درحال بارگذاری

اردرهاي حمايتي

نماد آخرين قيمت درصد آخرين قيمت ارزش حمايت
درحال بارگذاری

عرضه و تقاضا

برترين هاي تقاضا

نماد قيمت حجم صف خريد قيمت پاياني
درحال بارگذاری

نمادهاي در حال صف خريد

نماد آخرين قيمت درصد آخرين قيمت قيمت پاياني
درحال بارگذاری

صف خريدهاي احتمالي فردا

نماد آخرين قيمت درصد آخرين قيمت قيمت پاياني
درحال بارگذاری

برترين هاي عرضه

نماد قيمت حجم صف فروش قيمت پاياني
درحال بارگذاری

نمادهاي در حال صف فروش

نماد آخرين قيمت درصد آخرين قيمت قيمت پاياني
درحال بارگذاری

صف فروش احتمالي فردا

نماد آخرين قيمت درصد آخرين قيمت قيمت پاياني
درحال بارگذاری

درشت ترين خريداران حقيقي

نماد آخرين قيمت درصد آخرين قيمت ميانگين خريد حقيقي تعداد خريدار حقيقي نسبت خريد به فروش
درحال بارگذاری

درشت ترين فروشندگان حقيقي

نماد آخرين قيمت درصد آخرين قيمت ميانگين فروش حقيقي تعداد فروشنده حقيقي نسبت خريد به فروش
درحال بارگذاری

برترين نسبتهاي خريد به فروش

نماد آخرين قيمت ميانگين ريال خريد حقيقي ميانگين ريال فروش حقيقي نسبت خريد به فروش
درحال بارگذاری

بدترين نسبتهاي خريد به فروش

نماد آخرين قيمت ميانگين ريال خريد حقيقي ميانگين ريال فروش حقيقي نسبت خريد به فروش
درحال بارگذاری

حق تقدم

اختلاف حق تقدم

نماد قیمت حق تقدم قیمت نماد درصد اختلاف
درحال بارگذاری

مهلت حق تقدم

نماد قیمت مهلت استفاده روز باقیمانده
درحال بارگذاری

اطلاعات بازار

جابجايي از حقوقي به حقيقي

نماد آخرين قيمت حجم فروش حقوقي حجم خريد حقيقي
درحال بارگذاری

جابجايي از حقيقي به حقوقي

نماد آخرين قيمت حجم فروش حقيقي حجم خريد حقوقي
درحال بارگذاری

بیشترین نوسان مثبت

نماد درصد کمترین قیمت درصد بیشترین قیمت درصد نوسان
درحال بارگذاری

بیشترین نوسان منفی

نماد درصد کمترین قیمت درصد بیشترین قیمت درصد نوسان
درحال بارگذاری

بيشترين رشد امروز

نماد آخرين قيمت حجم درصد رشد
درحال بارگذاری

بيشترين افت امروز

نماد آخرين قيمت حجم درصد افت
درحال بارگذاری

بيشترين افت 7 روزه

نماد آخرين قيمت حجم درصد افت
درحال بارگذاری

بيشترين رشد 7 روزه

نماد آخرين قيمت حجم درصد رشد
درحال بارگذاری

بيشترين افت 30 روزه

نماد آخرين قيمت حجم درصد افت
درحال بارگذاری

بيشترين رشد 30 روزه

نماد آخرين قيمت حجم درصد رشد
درحال بارگذاری

کراس ميانگين 20 روزه رو به بالا

نماد آخرين قيمت حجم
درحال بارگذاری

کراس ميانگين 20 روزه رو به پايين

نماد آخرين قيمت حجم
درحال بارگذاری